Portfolio

In de wereld van cartografie, geo-informatie, smart cities, mobiliteit en productontwikkeling leer ik nog iedere dag door te observeren, te onderzoeken en door te vragen. Als GEO Specialist of Product Owner werk ik het liefst samen met gepassioneerde vakmensen. Samen met de gebruiker ontwerpen en ontwikkelen we oplossingen waar je echt blij van wordt. Voorbeelden vind je op deze pagina.
Neem gerust contact met mij op als je meer wilt weten.

Juni 2024

PDOK OCG API Features
Het koppelvlak PDOK OGC API Features staat nog geen complexe queries toe waarmee ik direct alle brievenbussen uit de BGT kan filteren. Omdat ik toch gebruik wil maken van de OGC API en de data met die van OpenStreetMap wil vergelijken heb ik een aantal stappen geautomatiseerd via Python.

Ik maak gebruik van ArcGIS Pro om de brievenbussen in Den Haag te visualiseren en verschillen te constateren. Ik heb de volgende stappen doorlopen:

1) Uitzoeken in welke BGT Collectie de brievenbussen zijn opgenomen. Als ik op de PDOK website zoek op "BGT collections brievenbussen" vind ik niet direct een antwoord. Als ik met behulp van web crawling in combinatie met Retrieval-Augmented Generation (RAG) onderzoek doe krijg ik als antwoord dat brievenbussen onderdeel uitmaken van de collectie 'straatmeubilair'.  Met behulp van een script vind ik uit in welk veld de waarde 'brievenbus' wordt teruggeven. Dit blijkt het veld 'plus_type' te zijn.

2) Met de verzamelde informatie kan ik een nieuw Python script maken om eerst de bbox met buffer voor Den Haag te bepalen, vervolgens het straatmeubilair in dit gebied te selecteren, te filteren op 'brievenbus' en tot slot een feature class aan te maken in een geodatabase zodat de brievenbussen ook op de kaart in Arcgis Pro kunnen worden getoond. Omdat ik er achter ben gekomen dat de API maximaal 1.000 records teruggeeft per request pas ik ook paginering in het script toe.

3) Door gebruik te maken van de Overpas API kan ik eenvoudig alle brievenbussen in dezelfde bbox uit OpenStreetMap op de kaart in ArcGIS Pro tonen met behulp van een Python script.

4) Na aanpasing van de symbology is duidelijk waar de verschillen zitten tussen de BGT data en OpenStreetMap. Vervolgens kunnen aanvullende analyses worden uitgevoerd of na extra onderzoek en veldwerk de data in beide bronnen worden verbeterd.

René Vaartjes | PDOK BGT OGC API Features OSM brievenbussen

Februari 2024

Gebruikersonderzoek Connexxion Groepsvervoer Portaal  
Iedere schooldag vervoert Connexxion duizenden kinderen naar schoolinstellingen. Voor ouders is er een portaal (website en app) ontwikkeld om de planning te bekijken, mutaties en afwezigheid te melden en de voertuigen te volgen. Zo weet de ouder of verzorger altijd waar het kind zich bevindt of dat de chauffeur van de taxibus onderweg is. Als product Owner Transport on Demand en verantwoordelijk voor de online dienstverlening aan deze doelgroep constateerde ik bij de ouders en opdrachtgevers regelmatig verwarring over de geboden functies.  Dagelijks contact met je klantenservice en regelmatig bellen en mailen met gebruikers is essentieel om als Product Owner vinger aan de pols te houden en verbeterkansen te identificeren.

In overleg met één van de opdrachtgevers (Rivierenland) heb ik een plan van aanpak geschreven voor een usability test. Dit onderzoek had als doel om de gebruikerservaring van het portaal te beoordelen terwijl deelnemers taken uitvoerden. Op basis van eerdere feedback van gebruikers heb ik aandachts- en verbeterpunten geïdentificeerd die in dit onderzoek samen met de gebruiker zijn uitgediept en onderzocht.

De usability tests voerde ik uit bij 8 verschillende ouders thuis in hun vertrouwde omgeving met behulp van hun eigen apparatuur (laptop of mobiel) op het moment vlak voor, tijdens en na het moment dat hun kind van de taxidienst gebruikmaakte. 

Het onderzoek met bestaande functionaliteit en papieren prototypen leverde verschillende inzichten op. De belangrijkste verbetering betrof het startscherm waarop ouders alleen een kaart zagen met de route en het voertuig. Als er geen actieve rit plaatsvond bood dit geen zinvolle informatie. Aan de hand van de input van de ouders heb ik wireframes gemaakt die als basis diende voor de afstemming tussen de gebruikers, designers en ontwikkelaars. Dit resulteerde in een geheel nieuw startscherm waar de ouder op ieder moment direct ziet of er een actuele rit plaatsvindt, of er vertraging is, wat de planning voor de komende dagen is en waar de ouder direct een mutatie kan doorgeven.

Rene Vaartjes - connexxion groepsvervoer portaal oude versie

Figuur A: Oorspronkelijk startschermGebruikte tooling en software:

Rene Vaartjes - connexxion groepsvervoer portaal naar aanleiding van gebruikersonderzoek (usability) nieuwe versie

Figuur B: Startscherm op basis van gebruikersfeedback

Rene Vaartjes - regio taxi noordoostbrabant

December 2023

Product Owner Transdev - Regiotaxi Noordoost-Brabant & 's-Hertogenbosch
De opdrachtgevers van de in 2023 gewonnen concessies voor de uitvoering van de Regiotaxi in 's-Hertogenbosch en Noordoost-Brabant, vereisten allebei een nieuw digitale platform waarmee reizigers online via een website en native app hun reis kunnen reserveren en beheren.

Tijdens het aanbestedingstraject ontwierp en beschreef ik de IT oplossing en de architectuur op basis van het bestek. Aan de hand van interviews en observaties formuleerde ik user stories en bracht de customer journey in kaart. Na de gunning was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de implementatie, het testen en de doorontwikkeling van beide platforms.

Voor de klantenservice, opdrachtgevers en data-analisten ontwikkelde we met ons developmentteam een backend systeem waarmee inzicht wordt verkregen in het gebruik van de platforms, reserveringen, facturatie en reisgedrag. Bescherming van persoonlijke gegevens, gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid voor gebruikers met een (visuele) beperking staan hierbij centraal.

De complexiteit van dit traject kwam voort uit het groot aantal interne en externe stakeholders met verschillende belangen, uitdagende functionaliteiten vanuit de opdrachtgevers en de koppelingen met legacy systemen van voor het jaar 2000. 

Naast mijn rol als Product Owner waarin ik intensief de belangen van de stakeholders managede, kon ik ook mijn ei kwijt als vertegenwoordiger van de reiziger tijdens het UX proces en als GEO specialist. Voor de Regiotaxi Noordoost-Brabant maakte ik op basis van OpenStreetMap data een wegen- en adressenbestand voor het aangrenzende gebied  in Duitsland.

Ondanks de korte periode tussen de gunning van de aanbestedingen en de startdatum van de concessies (4 maanden) realiseerde ons team een goed werkende keten van vervoersdiensten en digitale functionaliteiten voor zowel de reizigers, opdrachtgevers, chauffeurs als planners.

Januari 2023

Productontwikkeling - Texelhopper
Als product owner Transport on Demand a.i. bij Transdev stuurde ik in 2023 en 2024 een vierkoppig ontwikkelteam aan tijdens de doorontwikkeling van de Texelhopper reserveringsapplicatie. Een belangrijk onderdeel is de functionaliteit waarmee de planners ritten kunnen optimaliseren op basis van geografische informatie. De vertrek- en aankomstlocatie van klanten en de posities van de taxivoertuigen worden real time weergegeven in een webmap om zo efficient mogelijk ritten in te plannen, uit te voeren en de wachttijd van reizigers te verkorten. Afstemming met reizigers, de stakeholders (gemeente Texel, vervoersauthoriteiten, lokale ondernemers en bewoners), planners en chauffeurs van taxibedrijf TBO en het management van Transdev speelde een essentiële rol in deze functie.

Rene Vaartjes - Texelhopper Webmap applicatie

April 2022

TomTom Street Light Map
Het afgelopen jaar had ik het genoegen om samen te werken met een aantal super slimme map designers bij TomTom. Samen werkten we aan de optimalisatie van de TomTom Street Light Map. We reduceerden het aantal kaartlagen van 700 naar 80 lagen. Dit zorgde ervoor dat de kaart niet alleen sneller laadt in navigatiesystemen maar ook in toekomstige enterprise omgevingen. De kaart is gebaseerd op TomTom data en bevat niet alleen topografische informatie maar ook 3D info en real-time verkeersinformatie. Kaartdata is beschikbaar via de developer portal en te downloaden als JSON of via een API te ontsluiten.

Rene Vaartjes TomTom map designer Team Lead

Juni 2021

Cartographic design and usability of flow maps in public transport | Master Thesis GeoScience Vrije Universiteit Amsterdam
Nieuwbouw van meer dan 800.000 woningen, grote infrastructuurprojecten en de toename van deelsystemen zijn enkele ontwikkelingen die het reisgedrag in Nederland zullen beïnvloeden. Om Nederland bereikbaar te houden hebben vervoersdeskundigen toegang tot een toenemende hoeveelheid gegevens op basis waarvan zij mobiliteitsbeleid kunnen formuleren en beslissingen kunnen nemen. 

Geografische informatiesystemen en web mapping applicaties stellen vervoersdeskundigen in staat om grote hoeveelheden gegevens te analyseren met behulp van geovisualisaties. Onderzoek heeft aangetoond dat reisgedrag goed kan worden geanalyseerd op basis van flow map visualisaties.

Uit de bestudeerde literatuur is echter niet geheel duidelijk aan welke kenmerken een flow map moet voldoen om effectief, efficiënt en met tevredenheid van de vervoersdeskundige mobiliteitsbeslissingen te nemen. Een andere omissie is dat er niet eerder een flow map usability test is uitgevoerd onder vervoersdeskundigen. 

Deze leemte wordt met dit onderzoek opgevuld. De primaire onderzoeksvraag van dit proefschrift luidt dan ook: "Welke cartografische ontwerpprincipes en visuele variabelen van een flowmap geven vervoersdeskundigen een goed inzicht in het reisgedrag van burgers, wat bijdraagt aan het verbeteren van de openbaar vervoersdiensten."

Op basis van kwalitatief onderzoek onder 11 vervoersdeskundigen en 2 studenten economie zijn 16 statische flowmapvarianten en 3 dynamische of interactieve flowmaps getest op bruikbaarheid. 

Dit onderzoek toont aan dat geografische kennis van het gebied essentieel is voor vervoersdeskundigen om flowmap visualisatie effectief te gebruiken als instrument in besluitvormingsprocessen. De basiskaart, informatie pop-ups, labelling en een legenda kunnen een ondersteunende rol spelen bij het kaartlees- en oriëntatieproces. 

Vervolgens is het belangrijk op te merken dat de grootte, vorm en geografische positie van de gebieden waartussen de verkeersstromen worden afgebeeld, sterk van invloed zijn op de perceptie van de kaartlezer. Het beïnvloedt in grote mate of het voor een vervoersdeskundige gemakkelijk of moeilijk is om waarden te interpreteren of patronen te ontdekken. 

Uit de usabilitytest is ook gebleken dat beleidsmakers de voorkeur geven aan een flowmapsymbologie met rechte lijnen tussen de taartdiagramknooppunten. Het aantal bewegingen tussen gebieden moet worden weergegeven door middel van een rechte lijn met een duidelijk te onderscheiden kleur per klasse. 

Inkomende en uitgaande stromen per gebied worden het duidelijkst weergegeven met een cirkeldiagram met twee onderscheidende kleuren die verschillen van de kleuren in de lijnen om verwarring te voorkomen.

De belangrijkste boodschap van dit onderzoek aan wetenschappers is om dieper in te gaan op de rol van niet-deskundigen bij het ontwikkelen van gebruikersgerichte geovisualisaties die vervoersdeskundigen in staat stellen reisgedrag te verkennen en te analyseren.

Download de Master Thesis in pdf (3 mb)

Rene Vaartjes - Study verplaatsingsgedrag

Mei 2021

Storymap Krimpenerhout
Storytelling en mapping samengebracht met behulp van de storymap functie van Esri. Om reizigers van de RET uit te nodigen nieuwe gebieden in de regio te ontdekken maakte ik deze storymap.

Mei 2020

Verplaatsingsgedrag regio Rijnmond
Op basis van data van de MRDH en de Verkeeronderneming uit het Verkeersmodel maakte ik een interactieve visualisatie hoe personen zich in een tijdsperiode van 1 uur verplaatsen per auto, fiets of openbaar vervoer in de ochtendspits. De herkomst en bestemmingen zijn opgesplitst naar viercijferige postcodegebiden. Wat vooral opvalt zijn de verplaatsingen tussen Delft en Nesselande. Gebruikte data en software: Verkeersmodel MRDH, SQL en D3.js.

Februari 2020

Flow map verplaatsingsgedrag Rotterdam
Tijdens mijn onderzoek naar verschillende visualisatievormen voor verplaatsingsdata kwam D3.js op mijn pad. Geinspireerd door Daniel Stephen maakte ik een eerste prototype voor Rotterdam. Het grote voordeel van deze aanpak is het inzichtelijk maken van stromen in een gelaagheid die voorkomt dat lijnen te veel over elkaar heen lopen. Hierdoor wordt de leesbaarheid vergroot. Gebruikte data en software: Verkeersmodel MRDH, CBS, OpenStreetMap, Leaflet, SQL en D3.js.

Mei 2019

How GIS can serve as a foundation for creating and offering a virtual world
In dit essay worden drie verschillende benaderingen van het gebruik van virtual reality en augmented reality besproken. De toepassingen variëren van de presentatie van historische informatie via een Hololens tot een toekomstvisie waarin informatietechnologie het leven en werken van mensen gemakkelijker moet maken. In de discussie wordt steeds de link gelegd met GIScience en hoe GIS als basis kan dienen voor het creëren en aanbieden van een virtuele wereld.

Download het essay in pdf (2 mb)

Maart 2019

Metronetwerk TMB Barcelona
Als voormalig inwoner van deze fascinerende stad en met mijn passie voor mobiliteit, kwam de vraag van AdTrack om een abstracte kaart van het metronetwerk van Barcelona te maken als een cadeautje in mijn inbox. Gebruikte software en data: OpenStreetMap, Osmosis en Adobe Illustrator.

Public Transport Map Barcelona
Rene Vaartjes - Case study | Applying Value Maps - Berg en Dal

November 2018

Case study | Applying Value Maps - Berg en Dal
De gemeente Berg en Dal heeft mijn vakgroep aan de Vrije Universiteit gevraagd om samen met twee belanghebbenden, de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en ontwikkelaar KlokGroep, te verkennen welk gebied het meest geschikt is voor een multifunctionele gebiedsontwikkeling (gebouwen die een woon- of bedrijfsfunctie hebben). Beide partijen hebben vanzelfsprekend verschillende belangen. 

De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

Ontwikkelaar KlokGroep realiseert nieuwbouwwoningen in de gemeente Berg en Dal. Uit marktonderzoek blijkt dat er vraag is naar woningen in de prijsklasse tussen € 250.000,- en € 400.000,-, die moeten liggen op loopafstand van een basisschool en dicht bij de doorgaande weg (provinciale weg) voor woon-werkverkeer. 

Tijdens een workshop onderhandelen belanghebbenden over de locatie en inhoud van het ontwikkelingsgebied met een multi-functionele bestemming onder leiding van een onafhankelijke moderator. Naast de Veiligheidsregio, de ontwikkelaar, nemen ook (toekomstige) bewoners, gebruikers (detailhandel, dienstensector, medische zorg), verkeersdeskundigen, lokale belangenverenigingen, stedenbouwkundigen, architecten, ICT-specialisten, geografisch wetenschappers en milieudeskundigen deel. 

De case study beschrijft de inzet van GIS in het value maps proces om te komen tot het meest geschikte gebied voor een mulitfunctioneel gebouw.

Download de case study in pdf (1 mb)

Rene Vaartjes - The development of the van Leeuwenhoekpark – Spoorzone Delft assessed by the geodesign framework

Oktober 2018

Paper - The development of the van Leeuwenhoekpark – Spoorzone Delft assessed by the geodesign framework
Sinds 1965 kampt de gemeente Delft met een spoorwegviaduct dat overlast veroorzaakte, de stad in tweeën sneed en de toekomstige groei van het treinverkeer niet aankon. Het viaduct veroorzaakte niet alleen geluids- en milieuoverlast voor de bewoners, maar vormde ook een fysieke barrière tussen buurten en had een negatief effect op de sociale veiligheid. In 1988 werd gewerkt aan een oplossing voor de geschetste problemen in de vorm van een stedenbouwkundige visie op de spoorzone: Spoorzone Delft van de Spaanse architect Joan Busquets. Het resultaat was een spoortunnel en een ondergronds station dat in 2015 werd geopend. Bovengronds zijn stadskantoren gerealiseerd. Het gebied wordt de komende jaren herontwikkeld en krijgt de naam: 'Nieuw Delft'. Een essentieel en verbindend onderdeel van het gebied wordt het van Leeuwenhoekpark.

De ontwikkeling van het van Leeuwenhoekpark is een overtuigende casus om te toetsen aan het Geodesign Framework van Steinitz (Steinitz, 2012). In deze paper ga ik in op de rolverdeling van de actoren tijdens de tweede iteratiesequentie en welke rol GIS-technologie had kunnen spelen in het ontwerpproces. In deze context streeft geodesign naar de implementatie van (digitale) instrumenten en benaderingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van geografische kennis en stakeholder participatie om gezamenlijk toekomstige omgevingen te ontwerpen en te verbeteren.

Download de paper in pdf (2 mb)

December 2018

Thematische kaart - Gross Domestic Product African countries 2015-2016
Hoe geef je sterk uiteenlopende waarden weer tussen landen in een kaart? Gebruikte software: ArcGIS Pro en Adobe Illustrator. Bron: The World Bank, 2018.

Rene Vaartjes - Gross Domestic Product African countries 2015-2016

April 2018

The role of PPGIS in the creation of a vibrant cycling community in Rotterdam, the Netherlands
Deze paper bespreekt de toepassing van GIS in publieksparticipatie (PPGIS) om bij te dragen aan de optimalisatie van het fietsnetwerk in Rotterdam, Nederland. Het doel van het verbeteren van het fietsnetwerk is om het aantal ritten te verhogen, wat leidt tot minder Co2-uitstoot, minder geluid, efficiënter gebruik van de buitenruimte en een gezondere bevolking.

Rotterdam heeft ongeveer 600 kilometer aan fietspaden.  Op werkdagen verplaatsen 160.000 Rotterdammers zich per fiets. Nog eens 160.000 Rotterdammers fietsen nooit. Van de vier grote steden in Nederland fietsen Rotterdammers het minst vaak. De gemeente Rotterdam heeft als doel gesteld om het aantal fietsritten in 2018 met 10% te verhogen.

Om de betrokkenheid van burgers te vergroten en inzicht te krijgen in de tekortkomingen van de fietsinfrastructuur, voorzieningen en belemmeringen, is een publieksparticipatieplatform (PPGIS) nodig. 

In deze paper beschrijf ik de technologische gebeurtenissen en sociale, politieke en milieuaspecten die aanknopingspunten bieden om een PPGIS te ontwikkelen. Vervolgens behandel ik de voor- en nadelen van PPGIS in vergelijking met traditionele vormen van participatie. Ik bespreek kort het ontwikkelingsproces van een PPGIS voor een fietsersgemeenschap en illustreer de rollen en organisatorische aspecten van een PPGIS-gemeenschap. Tenslotte presenteer ik een reeks criteria aan de hand waarvan een PPGIS op zijn prestaties kan worden beoordeeld.

Download de paper in pdf (1 mb)

Rene Vaartjes - The role of PPGIS in the creation of a vibrant cycling community in Rotterdam, the Netherlands

Mei 2017

NoSQL Databases and Big Spatial Data, A comparison of different database technologies
De opkomst van het internet en daarbovenop al die verbonden apparaten zoals computers, smartphones en sensoren genereren een enorme hoeveelheid gegevens die bijna allemaal een locatiecomponent met zich meedragen.

Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en LinkedIn zijn de belangrijkste social media kanalen die zorgen voor miljarden likes, geüploade afbeeldingen, video's en berichten die moeten worden opgeslagen in databases om ze wereldwijd beschikbaar te maken. Deze ongestructureerde Big Data vragen om verschillende eisen met betrekking tot prestaties, toegankelijkheid, consistentie, beveiliging, tooling en analyse.  

In dit essay worden de uitdagingen van Big Data op het gebied van databasemanagement beschreven. Vervolgens worden de belangrijkste concepten en terminologie uitgelegd om een basis te leggen voor het begrijpen en vergelijken van de drie verschillende databasetechnologieën: SQL, NoSQL en NewSQL.    

Met alleen al meer dan 200 verschillende soorten NoSQL databasesystemen (NoSQL Archive, 2017), is het onmogelijk om alle beschikbare SQL, NoSQL en NewSQL systemen te vergelijken. Het doel van dit essay is om de drie belangrijkste databasetechnologieën te vergelijken op basis van de belangrijkste punten. Het zal helpen om te beslissen welke technologie het beste past, afhankelijk van het datamodel, de kosten, de prestaties, de querymogelijkheden, de schemaflexibiliteit, de dataconsistentie, de beveiliging, de beschikbare middelen en de benodigde kennis.  

Download het essay in pdf (1 mb)

April 2017

The Role of GIS in the Decision Making Process at Rotterdamse Elektrische Tram (RET)
Geografische Informatiesystemen (GIS) zijn in de Nederlandse openbaarvervoersector in opkomst sinds de beschikking is gekomen over digitale wegennetgegevens, gebruikersvriendelijke interfaces en beter betaalbare softwaretoepassingen. De verschuiving van een bureaucratische houding naar een meer efficiënte en klantgerichte aanpak vereist managementinstrumenten om de exploitatie van het openbaar vervoer te controleren, te analyseren en bij te sturen. In dit essay worden de toekomstige rol en mogelijkheden van GIS als besluitvormingsinstrument binnen de RET, de concessiehouder van het openbaarvervoernetwerk in Rotterdam, uiteengezet.

Download het essay in pdf (1 mb)

Maart 2017

Site analysis for a multifunctional centre in the municipality of Berg en Dal, The Netherlands
De gemeente Berg en Dal is op 1 januari 2015 ontstaan uit de fusie van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen. Berg en Dal staat voor een uitdaging op het gebied van de woonsituatie voor starters (jongeren van middelbare leeftijd die hun eerste woning willen huren of kopen) en senioren (65-plussers). Ook wordt de gemeente geconfronteerd met het probleem van een totale omzetdaling van de detailhandel van 3%. Beide vraagstukken zetten de raad van Berg en Dal aan tot onderzoek naar de ontwikkeling van multifunctionele centra waarin woningen voor starters en senioren worden geaccumuleerd, en zelfstandige winkels in duurzame gebruiksgoederen.

Mijn faculteit aan de Vrije Universiteit kreeg de opdracht om een GIS-gebaseerde (multi) criteria evaluatie techniek uit te voeren om de beste locatie voor een multifunctioneel centrum te identificeren. In dit onderzoek wordt een beschrijving gegeven van de gegevensverzameling en de criteria die zijn gebruikt bij de evaluatie van de optimale locatie, het proces van de geschiktheidsanalyse (de voor- en nadelen), de belangrijkste bevindingen en tenslotte de gebruikte bronnen.

Download de site analyse in pdf (2 mb)

Rene Vaartjes - Site analysis for a multifunctional centre in the municipality of Berg en Dal, The Netherlands
Rene Vaartjes - Deelmobiliteit in de kaart

November 2016

Deelmobiliteit in de kaart
De opkomst van de OV-fiets en deelsystemen van Felyx, Check, Go Sharing en Monkey Republic kan je negeren of omarmen. Voor een OV-bedrijf als de RET lijkt het wellicht concurrentie en natuurlijk is dat in zeker zin ook als je de keuze hebt tussen een kwartier wachten op je bus of meteen op een elektrische scooter naar je eindbestemming reizen. Toch kan de samenwerking met deelsystemen ook worden ingezet bij omleidingen en buitendienststelling van lijnen. Per slot van rekening is 'de concurrentie' één klik van je vandaan. Dan kan je maar beter de service op je eigen platform aanbieden. Dan ziet de reizger ook eventuele alternatieven met het openbaar vervoor.

Voor deze oplossing werkte ik samen met Moop Mobility. We maken gebruik van de api's van de verschillende aanbieders van deelsystemen en tonen de actuele positie van hun fietsen en scooters in de kaart. In 2018 is een start gemaakt met de TOMP-API. Dit is een uitwisselingsprotocol dat door deelsystemen en Mobility as a Service providers kan worden gebruikt om reizen te plannen, voertuigen te reserveren en ritten te betalen.

April 2016

Manhattan, New York City 1:7:500
Met een  afmeting van 200 x 450 centimeter is dit een behoorlijke grote kaart geworden. Ieder element is afzonderlijk aan te passen (kleur, lijndikte, icoon, polygoon). Door het vectorformaat blijft de kwaliteit optimaal ook als deze geschaald wordt. De kaart wordt gebruikt als basiskaart in de toeristische industrie. Gebruikte data en software: OpenStreetMap, Osmosis en Adobe Illustrator.

Download de complete kaart in pdf (7 mb)

Rene Vaartjes - Manhattan, New York City 1:7:500
Rene Vaartjes - RET Real Time app

Mei 2015

RET Real Time app
Als eerste stadsvervoerder ontwikkelde ik samen met Moop Mobility een app met de real time vertrektijden en de actuele voertuigposities van alle RET bussen, trams en metro's. De app maakt gebruik van GTFS en GTFS-RT data. Via een geautomatiseerd proces wordt de actuele lijnvoering vanuit de geodatabase in ArcGIS omgezet naar een JSON bestand. Dit bestand wordt als laag bovenop de basemap (Apple Maps of Google Maps) getoond. De reiziger ziet in één oogopslag hoe een OV-lijn door de stad loopt, waar de dichtstbijzijnde haltes zich bevinden en waar een voertuig rijdt ten opzichte van haar locatie.


Augustus 2014

RET Lijnennetkaart
Het RET lijnennet bestaat uit  5 metrolijnen, 11 tramlijnen en bijna 70 buslijnen. Om OV-reizigers wegwijs te maken in het vervoersgebied, de route van lijnen, de locatie van haltes en eventuele omleidingen, maakte ik een interactieve lijnennetkaart in ArcGIS Pro en publiceerde de kaart in ArcGIS Online. Het metro- en tramnetwerk heb ik omgezet van CAD tekeningen naar features in een geodatabase. Ieder segment tussen wissels en haltes is apart te selecteren om specifieke attribuutwaarden mee te geven. Zo kunnen meerdere lijnsegmenten worden geselecteerd waarvoor een omleiding geldt of waar een lijn buitendienst is. De geodatabase ligt ten grondslag aan meerdere informatieproducten voor de RET website, real time app en analyse dashboards.  De kaart is bruikbaar op ieder device. Op je mobiele telefoon of PC kan je gebruikmaken van de locatiefunctie. Pan, zoom in of uit om het vervoersgebied te verkennen.

Maart 2013

Prototype | Tijd als extra dimensie in de kaart
Om te onderzoeken hoe de invloed van neerslag op het OV-gebruik kan worden gevisualiseerd maakte ik een eerste prototype. Voor een volgende versie moet de legenda worden uitgebreid met uitleg over de gebruiksintensiteit van het OV, de gebieden aanklikbaar worden gemaakt met achterliggende sociaal demografische informatie en de kaart worden voorzien van een time slider om een bepaald tijdstip te selecteren of de animatie te pauzeren. Aanvullende meta-data over de bronnen en waarden moeten worden toegevoegd.

Rene Vaartjes -  Tijd als extra dimensie in de kaart
Rene Vaartjes - Designing Emotions In Online Travel

Juli 2008

Designing Emotions In Online Travel
In 2007 deed ik onderzoek naar de invloed van design op de beleving van bezoekers van reiswebsites. Centrale vraag: "Welke vormgevingselementen en eigenschappen roepen bepaalde emoties op die het boekingsproces beïnvloeden?". Dit resulteerde in 2008 in het, samen met Soraia Cardoso geschreven boek: 'Designing Emotions In Online Travel'. Een aanrader voor iedere marketeer en designer in de reisindustrie.

Dowload het boek in pdf (2 mb)

Rene Vaartjes - De Digitale  Atlas van Nederland

Oktober 1997

De Digitale  Atlas van Nederland
Tijdens de opkomst van de CD-ROM ontstond de vraag naar digitaal kaartmateriaal van Nederland. In 1997 werkte ik bij Nilsson & Lamm en bedacht ik de Digitale Atlas van Nederland op CD-ROM. Samen met de Topografische Dienst en Bridgis digitaliseerde we topografisch kaartmateriaal van heel Nederland op een schaal van 1:25.000 en 1:150.000. Omdat de Topografische Dienst de omzet van bestaande papieren kaarten op een schaal van 1:25.000 niet wilde kanibaliseren (begrijpelijk gezien het prijsverschil), werd de schaal van de dit kaartmateriaal teruggebracht naar 1:30.000.